Kännetecken: Diffust tecknad. Smutsbrunt huvud med vitt i nacken. Helt vita labialpalper. Gråbruna vingtäckare och vit mellankropp. Fyra gulvita streck längs framkanten långt ut och ytterligare diffusa längre in. Tre linjer i fransarna.

Parornix
fagivora

Bokveckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica

Liknande (11 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal