Kännetecken: Bruna framvingar (honan mörkare) som är ljusare i ytterfältet med karakteristisk vit diskpunkt med svartbrun kant. Vit tvärlinje i ytterfältet som gör sväng runt diskfläcken. Längsgående svartvita stråk i inre halvan.

Parapoynx
stratiotata

Vattenaloemott

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 15-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alisma, Callitriche, Ceratophyllum, Elodea, Nuphar lutea, Nymphaea, Potamogeton, Stratiotes

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cataclysta lemnata
Andmatsmott