Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan, når inte bakkanten men går ibland ihop med fläck vid bakkanten. Mörk fläck vid framkanten långt ut.

Paramesia
gnomana

Blåbärsbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris, Plantago, Stachys, Taraxacum, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Clepsis neglectana
Smultronsvecklare
Epagoge grotiana
Rostbrun bredvecklare
Lozotaenia forsterana
Skogsbredvecklare