Kännetecken: Gråbruna framvingar med en stor gråvit fläck mitt på bakkanten. Vita fläckar vid framkanten i yttre delen fortsätter som diffusa grå tvärband.

Pammene
clanculana

Dvärgbjörkssolvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Cydia aureolana
Fjällvedelsvecklare
Pammene giganteana
Smalvingad eksolvecklare