Kännetecken: Omisskännelig. Vita genomskinliga vingar med gulbrun framkant på framvingarna. Ganska sällsynt migrant.

Palpita
vitrealis

Vitt sydmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 27-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Ligustrum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Patania ruralis
Större nässelmott