Kännetecken: Omisskännelig. Gula framvingar med unik rosaröd teckning som innesluter ett centralt gult område.

Ostrinia
palustralis

Vattenskräppemott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 28-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex aquaticus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Pyrausta sanguinalis
Blodrött ljusmott