Kännetecken: Bred bakkropp. Honor och unga hanar har gul bakkropp med svart teckning i form av en stege. Utfärgade hanar har blå pudring på S2-7 och svart på S8-10. Svarta vingmärken, men saknar svarta fläckar vid vingbaserna.

Orthetrum
cancellatum

Större sjötrollslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 44-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Orthetrum coerulescens
Mindre sjötrollslända
Libellula depressa
Bred trollslända
Libellula fulva
Spetsfläckad trollslända
Gomphus vulgatissimus
Sandflodtrollslända
Onychogomphus forcipatus
Stenflodtrollslända
Leucorrhinia caudalis
Bred kärrtrollslända