Kännetecken: Hanen har gråbruna framvingar med mörkare tvärband som varierar i styrka. Bakvingarna vita med distinkt mörkt tvärband på undersidan. Honan har vingstumpar med tydligt tvärband och som räcker till halva bakkroppen.

Operophtera
fagata

Större frostfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 7-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Tilia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Epirrita dilutata
Töcknig höstmätare
Epirrita christyi
Mellanhöstmätare
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare