Kännetecken: Omisskännelig. Brunorange framvingar med silverteckning i form av längsgående streck vid basen, tvärband 1/3 ut och böjda streck i ytterdelen. Utanför tvärbandet finns en stor karakteristisk gul, svart och silvrig fläck.

Olethreutes
arcuellus

Prydlig brokvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: