Kännetecken: Omisskännelig. Vitt komma på framkanten av vingen som har violettgrå ton.

Odontosia
carmelita

Björkflikvinge

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 38-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Odontosia sieversii
Vårflikvinge