Kännetecken: Omisskännlig. Brunvioletta framvingar med karakteristiskt ljust stråk längs framkanten. Liten oval och njurfläck med ljus kant och grått centrum som ligger på brett svart stråk.

Ochropleura
plecta

Mindre jordfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 25-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Plantago, Rumex, Senecio jacobaea