Kännetecken: Grönaktiga framvingar med brokig teckning i svart och vitt. Rundad njurfläck. Tvärlinjen precis innanför ovalen når inte bakkanten utan svänger inåt och sedan tillbaka mot framkanten. Två exemplar i Sverige 1978 & 2015.

Nyctobrya
muralis

Murlavfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 27-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Bryophila domestica
Blekgult lavfly
Moma alpium
Åsfly