Kännetecken: Grå vinge med karakteristiska diffusa rödbruna fläckar. Ljus vingrot och två otydliga vågiga tvärlinjer. Rödbrun diskfläck med ljus kant.

Notodonta
dromedarius

Björktandvinge

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 35-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Populus, Quercus, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Notodonta tritophus
Poppeltandvinge