Kännetecken: Svartbruna breda framvingar med en distinkt vit trekantig fläck halvvägs ut vid bakkanten med stor svart prick. Silvriga streck från framkanten mot ytterkanten samt fläckar av gulbruna fjäll i yttre halvan.

Notocelia
tetragonana

Mörk rosenvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa, Rubus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare