Kännetecken: Liten och späd med förhållandevis lång bakkropp. Blått på yttre bakkroppssegmenten med svart kil. Mellankroppen har blå sidor och grön ovansida med tunn bruten skulderlinje. Ljus linje i nacken. Vissa honor gröna.

Nehalennia
speciosa

Dvärgflickslända

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Ischnura elegans
Större kustflickslända
Ischnura pumilio
Mindre kustflickslända
Lestes dryas
Kraftig smaragdflickslända
Lestes sponsa
Pudrad smaragdflickslända
Lestes virens
Mindre smaragdflickslända