Kännetecken: Ej inlagda

Monochroa
sepicolella

Större bergsyredystermal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Bryotropha similis
Mindre mossmal
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal