Kännetecken: Brungrå framvingar med vitt tvärband 2/3 ut som har en svart fläck mitt i. Svarta fläckar i inre delen som ofta har vita fjäll i ytterkant. Vita fläckar runt spetsen.

Monochroa
sepicolella

Större bergsyredystermal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Monochroa rumicetella
Mindre bergsyredystermal
Bryotropha similis
Mindre mossmal
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Dichomeris alacella
Skäckfransmal