Kännetecken: Brungrå framvingar med vitt tvärband 2/3 ut som har en svart fläck mitt i. Avlång svart fläck innanför denna. Längsgående svart brutet streck i inre bakre delen med vita fjäll som avslutning. Vita fläckar runt spetsen.

Monochroa
rumicetella

Mindre bergsyredystermal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex acetosella

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Monochroa sepicolella
Större bergsyredystermal
Bryotropha similis
Mindre mossmal
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Dichomeris alacella
Skäckfransmal