Kännetecken: Omisskännelig med gula framvingar med glödande kanter och unik vågformig skarp svart tvärlinje.

Miltochrista
miniata

Rosenvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 23-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: