Kännetecken: Vingens spets och bas övervägande gulfärgade. Gult huvud.

Micropterix
tunbergella

Lövskogskäkmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Caltha palustris, Crataegus, Quercus

Liknande (1 st)

Micropterix aureatella
Barrskogskäkmal