Kännetecken: Guldglänsande vinge utan teckning förutom liten purpurglänsande fläck vid basen. Gult huvud.

Micropterix
calthella

Kärrkäkmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caltha palustris

Liknande (2 st)

Detaljer, alla