Kännetecken: Täckvingarna orangebruna, nästan genomskinliga centralt och med glesa mörka resta hår. Gula och röda längsgående streck på huvudet. Cuneus till stora delar röd. Antennerna är långa och bruna, ofta mörka i yttre delen.

Megacoelum
beckeri

Alla foton
♀+♂
Längd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla