Kännetecken: Brun till svart halssköld med ofta smalt ljusare främre och bakre kant. Halsskölden saknar sidolister. Relativt brun grundfärg på täckvingar liksom även ben och antenner.

Malthodes
fuscus

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Längd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: