Kännetecken: Variabel. Brunröd till grönbrun med svart teckning. Fin och jämn punktering på pronotum. Groparna på corium är mindre och dessa har också långa hår. Scutellens teckning varierar men ofta gul spets uppåt i mitten.

Lygus
rugulipennis

Alla foton
©
♀+♂
Längd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla