Kännetecken: Ljusgrå framvingar. Karakteristisk svart streck från vingbasen som delar sig i två delar i änden. Ås längs mitten på mellankroppen. Ofta bruna fjäll i bakre delen av njurfläcken. Svarta prickar längs ytterkanten.

Lithophane
ornitopus

Ljusgrått träfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Prunus padus, Quercus, Salix

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Antitype chi
Gråvitt klippfly