Kännetecken: Gulbruna vingar med ljusare triangulär fläck med sin bas mot yttre kanten på vingen.

Limnephilus
centralis

Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla