Kännetecken: Långsmala vingar med små mörka prickar mot vitgul bakgrund men en större, mörk prick i yttre änden av vingen.

Leptocerus
tineiformis

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla