Kännetecken: Gråspräckliga framvingar, ibland med gula fjäll och med ljusare ytterfält. Liten smal vit njurfläck och liten vit oval. Bakvingarna har mörkt utkantsband och bas och mellan dessa ljust band med månformig diskfläck. Dagaktiv.

Lasionycta
staudingeri

Högnordiskt hedfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum, Taraxacum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Anarta melanopa
Svartfläckat hedfly
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Lasionycta dovrensis
Gråsvart fjällfly
Polia richardsoni
Större hedfly
Lasionycta secedens
Gulvingat hedfly