Kännetecken: Framvingarna enfärgat gråbruna med svagt violett skimmer. Bakvingarna ljusare grå. Huvudet blekgult.

Lampronia
fuscatella

Björkgallmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 13-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla