Kännetecken: Svarta framvingar med kopparglans. Silvrig teckning i form av brutet tvärband 1/3 ut, brett avbrutet tvärband 3/5 ut, framkantsfläck nära spetsen och små fläckar ut mot spetsen. Ansiktet är ljusare än den ockragula hjässan.

Infurcitinea
argentimaculella

Eklavmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal