Kännetecken: Gråvita eller gulvita framvingar med diffusa mörka tvärband 1/5, 1/2 och 3/4 ut som ofta är sammanbundna. Mörka fjäll ut mot spetsen. Huvudet vitt eller ljust beige.

Infurcitinea
albicomella

Klipplavmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla