Kännetecken: Karakteristisk art med ljust brungula framvingar med mörkare stråk längs framkanten. Mörkbruna tvärband 1/2 och 2/3 ut som är bredast vid framkanten och ibland brutna. Varierande mängd mörkbrunt i ytterfältet och i rotfältet.

Homoeosoma
sinuellum

Grobladsrotmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chenopodium, Plantago lanceolata