Kännetecken: Gråbruna framvingar med 3 mörka tvärlinjer. Den inre rak med sväng vid framkanten, den centrala sinusvåg och den yttre rak. Smal månformad diskfläck. Diffust men tydligt mörkt tvärband i mellanfältet. Migrant i Sverige.

Herminia
tarsicrinalis

Skuggsprötfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 28-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Clematis, Rubus, Taraxacum, Urtica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Herminia tarsipennalis
Gulgrått tofsfly
Zanclognatha lunalis
Brunaktigt tofsfly
Herminia grisealis
Spetsstreckat tofsfly