Kännetecken: Huvud och mellankropp bruna med bred gul mittstrimma. Framvingarna har karakteristiskt brett costalfält och ett antal mörka fläckar längs bakkanten. Tvärribborna är tydligt mörka.

Hemerobius
marginatus

Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla