Kännetecken: Svarta framvingar med vit pudring. 3 orangebruna fläckar centralt med svart centrum. Ibland orangebru fläck vid basen. Diffust vitt tvärband långt ut och vita fjäll ut mot spetsen. Inga säkra belägg för förekomst i Sverige.

Gnorimoschema
streliciella

Brunfläckig småstävmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Antennaria dioica

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Gnorimoschema herbichi
Grå småstävmal