Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre kant. Yttre kanten mer oregelbunden.

Furcula
furcula

Grå gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 27-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus tremula, Salix caprea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Furcula bifida
Gråvit gaffelsvans
Furcula bicuspis
Snövit gaffelsvans