Kännetecken: Stor med grå vingar med stor diskpunkt. Ofta karakteristisk svart tvärlinje från framkanten genom diskpunkten och som ibland når bakkanten. Yttre tvärlinjen mjukt rundad. Ofta ljust stråk längs bakkanten och svartvita ribbor.

Eupithecia
intricata

Grå enmalmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis

Liknande (8 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Eupithecia egenaria
Lindmalmätare
Eupithecia satyrata
Tistelmalmätare
Eupithecia subfuscata
Hallonmalmätare
Eupithecia vulgata
Vinkelmalmätare
Eupithecia denotata
Blåklockemalmätare
Eupithecia millefoliata
Backmalmätare