Kännetecken: Ej inlagda

Eulamprotes
wilkella

Större silverdystermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Eulamprotes superbella
Mindre silverdystermal
Chionodes luctuellus
Granskogsstävmal
Chionodes viduellus
Trebandad stävmal