Kännetecken: Framvingar som är enfärgat bruna med bronsglans. Bakvingarna är gråbruna med genomskinlig långsmal fläck nära basen. Huvudet är brungult. Antennerna bruna.

Euhyponomeuta
stannellus

Tennspinnmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hylotelephium

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Lampronia fuscatella
Björkgallmal
Incurvaria koerneriella
Bokbladskärare
Niditinea truncicolella
Hästmyrebomal
Prays ruficeps
Brun askmal
Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal