Kännetecken: Svarta vingar med brett dubbelt vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut samt varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med svarta fläckar och svart linje som delar fransarna. Par av svarta fläckar på bakkroppen.

Epirrhoe
tristata

Svart mårfältmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 21-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Epirrhoe hastulata
Mindre mårfältmätare
Rheumaptera hastata
Vitbandad björkfältmätare
Rheumaptera subhastata
Vitbandad blåbärsfältmätare
Epirrhoe pupillata
Brun mårfältmätare
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare