Kännetecken: Grå och bruna framvingar med orolig teckning. Svart fläck vid bakkanten 1/3 ut, och ytterligare en nära bakhörnet och en ut mot framhörnet. De svarta fläckarna ofta inramade med rödbrunt. Ljus fläck längst ut i bakre halvan.

Epinotia
maculana

Fläckig asprullvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Epinotia tetraquetrana
Björkgallvecklare