Kännetecken: Grå vingar som är glänsande hos nykläckta individer. Vita diffusa tandformiga tvärlinjer och otydligt fläckiga vingfransar. Ingen eller svag diskpunkt på bakvingarna.

Entephria
punctipes

Sidenglänsande fältmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 24-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Entephria polata
Högnordisk fältmätare
Entephria nobiliaria
Blågrå fältmätare