Kännetecken: Ej inlagda

Elachista
pomerana

Sumpgräsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Avena, Glyceria, Phalaris arundinacea, Poa pratensis

Liknande (8 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista orstadii
Backgräsmal
Elachista eskoi
Strandgräsmal
Elachista krogeri
Älvgräsmal
Elachista zernyi
Nordgräsmal