Kännetecken: Mörkt gråbruna framvingar med vita fläckar i vecket 1/4 och 1/2 ut med svart streck emellan, den inre mindre. Vit triangulär framkantsfläck 2/3 ut. Vit fläck vid bakhörnet och en ut mot spetsen.

Elachista
occidentalis

Torrängsgräsmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 7-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista trapeziella
Trapetsgräsmal
Elachista cinereopunctella
Snedpunktsgräsmal
Elachista serricornis
Mindre kärrgräsmal
Elachista kebneella
Fjällgräsmal