Kännetecken: Framvingen har mörkgrå fjäll med ljus bas och oftast en vit fläck vid bakhörnet. Vingfransarna har mörk delningslinje och är vita i yttre delen. Huvud och krage svarta och ögonlock gulvita. Större delen av mellankroppen gulvit.

Ectoedemia
atrifrontella

Vitryggsdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 6-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Ectoedemia longicaudella
Svartryggsdvärgmal
Stigmella catharticella
Vägtornsdvärgmal
Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal