Kännetecken: Ej inlagda

Dichomeris
juniperella

Grå ennålmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal