Kännetecken: Huvudet gulgrönt med 1-2 svarta fläckar framför ögat. Mellan- och bakkropp ljusgröna med brett gulvitt toppband. Antennerna gulaktiga, mörkare mot spetsen. Smala framvingar med gröna längdribbor och delvis svarta tvärribbor.

Cunctochrysa
albolineata

Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla