Kännetecken: Ej inlagda

Coleophora
virgaureae

Gullrissäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solidago virgaurea

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Coleophora proterella
Förväxlad säckmal