Kännetecken: Grönglänsande vingar. Färgen varierar med ljuset, ofta kopparglans längst ut på vingen. Trådformig antenn som är mörk med ljus spets.

Coleophora
paripennella

Klintgrönglanssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Centaurea jacea, Centaurea nigra, Cirsium arvense, Scabiosa columbaria, Serratula tinctoria

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal