Kännetecken: Smala gulbruna framvingar som ofta har rikligt med spridda mörkare orangebruna fjäll. Antennerna omväxlande vita och bruna.

Coleophora
lutipennella

Gul eksäckmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus petraea, Quercus robur

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal