Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll som bildar fläck 2/3 ut. Vitt längs framkanten. Distinkta vita streck från basen innanför framkanten, från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen mest vit.

Coleophora
hackmani

Punkterad backglimssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene nutans

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal
Coleophora graminicolella
Tjärblomstersäckmal
Coleophora squamosella
Gråbinkesäckmal
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal